WI-FI 6 SO VỚI WI-FI 6E: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHÚNG LÀ GÌ?

Tháng Ba 12, 2021 admin 0

Các thiết bị Wi-Fi 6 đã có sẵn cho phần tốt hơn của năm ngoái, nhưng chỉ đến tháng 9 năm 2019 khi Wi-Fi Alliance bắt đầu chương trình chứng nhận Wi-Fi 6. Và ngay khi người tiêu dùng bắt đầu làm quen với Wi-Fi 6, Wi-Fi Alliance đã công bố một tiêu chuẩn Wi-Fi mới, Wi-Fi 6E tại CES 2020.